Forms

 

The process for setting up the thesis defense jury 

 

M.Sc.

Registration Complementary form for 1. semester M.Sc. İlk döneminde olan öğrencilerinin alanlarını belirlemeleri için 

Registration Complementary form for 2. semester M.Sc. İkinci dönemindeki öğrencilerinin alanlarını ve tez danışmanlarını netleştirmeleri için

Internship Form  (Türkçe) Staj formu

Internship Form (İngilizce) Staj formu

Intership Report 1 Staj değerlendirme belgesi  İngilizce (iş yeri tarafından doldurulacak)

Intership Report 1 Staj değerlendirme belgesi Türkçe (iş yeri tarafından doldurulacak)

Guideline for the Internship Staj raporu (öğrenci tarafından hazırlanıp BME'ye teslim edilecek)

Intellectual Property Form Fikri ve Sınayii haklar formu (tez önerisi sunumu öncesi Enstitü sekreterliğine teslim edilecek, detaylı mevzuat için tıklayınız)

Thesis Proposal Format Tez önerisi formatı (her dönemin 3. ve 13. haftası seminer saatinde yapılan tez önerisi sunumları öncesi BME'ye teslim edilecek)

Graduation Check List Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin Enstitü'ye teslim edeceği belgeler 

 

Ph.D.

Intellectual Property Form Fikri ve Sınayii haklar formu (tez önerisi sunumu öncesi Enstitü sekreterliğine teslim edilecek, detaylı mevzuat için tıklayınız)

Qualifying Exam Document Doktora yeterlilik raporu

Qualifying Exam Guideline Doktora yeterlilik sınavı yönergesi

Qualifying Exam Record Doktora yeterlilik sınav tutanağı formu

Thesis Proposal Record Doktora tez önerisi tutanağı formu

Thesis Progress Report Cover Form Doktora tez izleme raporu kapak formu

Thesis Progress Report Record Doktora tez izleme tutanağı formu

Graduation Check List Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin Enstitü'ye teslim edeceği belgeler

 

General 

Thesis Supervisor Appointment Form Tez danışmanı atama formu 

Creating a BULive Meeting Link Guide BULive Toplantı Linki Oluşturma Klavuzu

Comittee Proposal Form Jüri önerisi formu (Yüksek lisans: tez sunumu; Doktora: yeterlilik sınavı, tez izleme ve tez sunumu komiteleri için)

Thesis Presentation Record Tez savunma sınavı tutanağı formu

Graduate Information Sheet Mezun bilgi formu

Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Award Application Form  Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Ödülü başvuru formu.

Petition to restrict access to the thesis in electronic environment Yayın Kısıtı Dilekçesi

NeurotechEU event assignment form NeurotechEU etkinliği görevlendirme formu

TETAM Cubic Application Form  Tetam Kubik Kullanımı Başvuru Formu

 

Personnel

Annual Leave Guideline Personel yıllık izin başvurusu yönergesi

Annual Leave Application via EBYS EBYS yoluyla yıllık izin başvurusu yönergesi