History (in Turkish)

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 1982 yılında tıp ve yaşam bilimlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne, “mühendislik yöntem, araç ve sistemlerinden yararlanarak katkı sunmak” hedefiyle kurulmuştur. Bu alanda ülkemizin öncü kurumu olma özelliğini taşıyan Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü disiplinler arası bir yaklaşımla mühendislik, temel bilimler ve sağlık bilimlerinden gelen adaylara uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim sunmakta ve çeşitli bilimsel araştırmalar yürütmektedir. 

ABD’de bulunan Purdue Üniversitesi’nde yapay koku alma üzerine yaptığı araştırmalarla 1949 yılında doktora derecesini alan ve bundan ötürü uluslararası akademi dünyasındaki ilk biyomedikal mühendis olma özelliğini elde eden Prof. Dr. Necmi Tanyolaç’ın girişimleriyle kurulan Enstitü, daha sonra kendisinin büyük katkılarıyla uluslararası nitelikte bağlantılar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi başarmıştır. Onun anısını yaşatmak için 1990 yılından bu yana Enstitünün en başarılı yüksek lisans/doktora öğrencilerine “Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Ödülü” verilmektedir.

Prof. Dr. Tanyolaç’ın ardından, sırasıyla Prof. Dr. Okyay Kaynak (1985-1986), Prof. Dr. Sabih Tansal (1986-1994), Prof. Dr. Yorgo İstefenopulos (1994-2005), Prof. Dr. Yekta Ülgen (2005-2017) Enstitü müdürü olarak görev yapmışlardır. 2017 yılından bu yana bu görev Prof. Dr. Can A. Yücesoy tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de alanında öncü nitelikte bir eğitim ve araştırma altyapısına sahip Enstitüde, 14 tam zamanlı, 9 yarı zamanlı öğretim üyesi görev yapmaktadır. Enstitü uluslararası nitelikte lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştiren bir kurum olmanın yanında ileri teknolojik altyapılara sahip bir araştırma merkezidir. Biyomalzeme, Robotik/Biyomedikal Enstrümentasyon, Biyomekanik, Biyofotonik, Klinik Mühendislik, Medikal Görüntüleme ve Nöromühendislik alanlarında 12 farklı araştırma laboratuvarı çeşitli araştırma işbirlikleri ve projeler yürütmektedir. Projelere, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu ve TÜBİTAK gibi ulusal kaynakların yanısıra Avrupa Birliği Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Enstitüsü (NIH) gibi uluslararası fonlardan da kaynak sağlanabilmektedir. 2244-TÜBİTAK sanayi doktora programı kapsamında, üniversite- sanayi iş birliğiyle öğrenciler desteklenerek, doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacı istihdamı sağlanmaktadır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı (eski DPT) desteğiyle kurulan Yaşam Bilimleri Merkezi'nin oluşturduğu altyapı sayesinde son yıllarda çalışmalar ivme ve çeşitlilik kazanmıştır. 150’den fazla kayıtlı öğrenci arasında, elektrik elektronik, makina, bilgisayar, endüstri, biyomedikal ve kimya mühendisleri, fizik, kimya, biyoloji ve matematik mezunları ve uzman hekimler bulunmaktadır. Öğrenci ve öğretim üyelerinin araştırmaları nitelikli uluslararası bilimsel dergilerde yer alarak çok sayıda atıf almaktadır. Benimsediği büyüme ve gelişme stratejileri kapsamında 2009 yılında Kandilli Kampüsündeki yeni binasına taşınan Enstitü, uluslararası iş birlikleri ile yeni projelerde aktif roller alarak büyümeye devam etmektedir. Enstitü, 2019 yılından bu yana Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen iNavigate projesi kapsamında otonom robotik hareketlilik için beyinden ilham alan teknolojik çözümler geliştirmek amacıyla, AB ve ABD'deki 25 akademik ve akademi dışı kuruluşla birlikte çalışmaktadır.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Can A. Yücesoy’un akademik öncülüğünde, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) tarafından desteklenen NeurotechEU (The European University of Brain and Technology) adlı konsorsiyuma üye olmuştur. Aralarında Oxford, Radboud, Bonn gibi üniversitelerin de bulunduğu 8 üyeli bu oluşumda, Boğaziçi Üniversitesi teknolojik inovasyon iş paketinin liderliğini üstlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü önümüzdeki dönemde eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası düzeyde bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle kararlı büyüme ve gelişmesini sürdürecektir.