Necmi Tanyolaç Award

Prof. Dr. N. Tanyolaç Award - Prof. Dr. N. Tanyolaç Ödülü,

Yönerge
 
Enstitümüzün kurucusu Prof. Dr. Necmi Tanyolaç'ın onuruna verilen bu ödül için Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Yüksek Lisans veya Doktora süresince Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojilerine yönelik gerçekleştirdikleri proje ve araştırmalar kapsamında ürettikleri;
 
- süreç, yöntem, analiz, teknik, alet, cihaz, donanım, yazılım, algoritma
 

- tez,

- uluslararası bilim atıf dizininde (SCI, SCIE) taranan dergilerde yayınlanmış makale,

- ulusal makale,

- uluslararası patent,

- ulusal patent,

- uluslararası konferans bildirisi,

- ulusal konferans bildirisi,

ve diğer ürünleri içeren başvuruları, atanan hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem raporları Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek her yıl en başarılı aday ödüllendirilir.
 
• Ödüle o yılki mezuniyet töreninde Yüksek Lisans veya Doktora diploması alacak olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri başvurabilir.

• Başvuru için yaş sınırı yoktur.

• Adaylar başvuru formunu eksiksiz doldurup ödüle konu olabilecek tüm çalışmalarını içeren belge ve yazılı dokümanları ek olarak Mayıs ayı başında duyurulacak tarihe kadar Enstitü Sekreterliğine teslim etmelidir.

• Değerlendirme sonucu, akademik takvimde mezuniyet kararları almak için belirlenen tarihten itibaren açıklanarak, ödül adaya mezuniyet töreninde sunulur.

Başvuru Formu / Application From (in Turkish)

Takvim

Son başvuru tarihi : Akademik takvimde yayınlanan Final (Yarıyıl Sonu Sınavları) sınavlarının son günü olarak kararlaştırılmıştır.
 
2024 Bahar Dönemi için Son Başvuru Tarihi : 05.06.2024