TUBITAK 2244: Biomedical Technologies Industry PhD Program

Proje Başlığı: Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengizhan Öztürk

 

(2020/2021 Güz Yarıyılı İçin) Doktora adayları için başvuru tarihleri:  23 Mart - 15 Mayıs 2020  (Bu destek programına başvuracak YENİ öğrencilerin en geç 2020 ilkbahar döneminde ya da 2020 Sonbahar döneminde öğrenciliğe başlamış olmalar gerekmektedir)

 

Başvuru isterleri için: http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/Biyomedikal_Muhendisligi

 

İngilizce yeterliliği için BUEPT tarihleri: 24 Haziran 2020 (2020 Güz dönemi başvurusu için son tarih, daha sonraki tarihler için: http://www.yadyok.boun.edu.tr/buept/)

 

İngilizce yeterliliği için diğer sınavlar: TOEFL https://www.ets.org/tr/toefl/ibt/register/centers_dates veya IELTS https://www.britishcouncil.org.tr/exam/ielts/dates-fees-locations

 

ALES/GRE isteri: ALES sonucu hali hazırda elinde bulunmayan adaylar online GRE-sayısal alabilirler https://www.ets.org/gre/revised_general/register/centers_dates/

 

Bilim Sınavı tarihleri (detaylı ajanda daya sonra ilan edilecektir): 1 - 11 Haziran 2020 veya 4 - 14 Ağustos 2020 (Bilim sınavları için belirtilen tarih aralıklarından hangisinin kullanılacağı, sınav günü ve sınav yeri Anabilim Dalları ve Programlar tarafından belirlendikten sonra ilan edilecektir.  Lütfen sayfamızdan takip ediniz)

 

Lütfen dikkat: Lisans derecesini başarı ile bitiren motive öğrenciler için, doğrudan doktora programı seçeneği mevcuttur.

 

Önemli Not: Bu başvurular yüksek lisans ve doktora başvuruları ile aynı kulvardan olacaktır, başvuru şartları ve değerlendirme esasları da aynıdır, yalnızca başvurunun ekinde istenen kişisel tanıtım yazısında bu programa olan ilginin aday tarafından belirtilmesi istenmektedir.

 

Katılımcı şirketler ve Üniversite-Sanayi Kolloborasyon projeleri: Bıçakçılar, Set Medikal, Telemed, Glakolens, Elektrosalus, RS Araştırma.  (aşağıda daha detaylı bilgi verilmiştir)

Enstitünün / Üniversitenin idari süreci için iletişim: bmesekreterlik@boun.edu.tr

 

Özel projeler hakkında daha detaylı bilgi için: Prof. Dr. Cengizhan Öztürk (cozturk@boun.edu.tr)

 

Proje Özeti

 

Bogaziçi Universitesi Yasam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi tarafından yürütülmekte olan üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında, basta Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü olmak üzere, üniversitemizin doktora eğitimi veren birimlerinde akademik olarak yürütülmek üzere, bu rekabet öncesi işbirliği sanayi doktora programı başvurusu oluşturulmuştur. Bu program çerçevesinde tıbbi cihaz alanına başvuru yapan firmalar iki ayrı kategoride bulunmaktadır:

 • Ülkemizde "Tıbbi Cihazlar" başlığı altında 5746 sayılı kanun kapsamında tescil edilmiş iki büyük firma projede bulunmaktadır (Bıçakçılar ve Set Medikal) ve ikisi de kendi orta vadeli ArGe stratejilerine katkı sağlayacak sekilde programa kapsamlı bir katılım sağlamışlardır. 
 • Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerin veya mezunların başlatmış olduğu ve TGB'lerde yer alan nispeten genç firmalar (Telemed, Glakolens, Elektrosalus, RS Research) ise üniversite ile devam eden ArGe işbirliklerini geliştirme amacı ile bu destek programına katıldılar.

Bu şekilde yukarıdaki kategorilerde, iki ayrı rekabet öncesi işbirliği grubu oluşturulmuştur; ilk kategoride 9 (6+3), ikinci kategoride 7 (2+2+2+1) burslu doktora ögrencisi bulunmaktadır. Firmaların belirttiği ihtiyaçların önemli bir kısmı tıbbi cihaz geliştirme konularına odaklı olduğu için tezlerin önemli bir kısmının Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü bünyesinde yürütülmesi beklenmektedir; ancak tezlerle ilgili elektrik, makine ve kimya bölümlerindeki akademisyenlerince de danışmanlıkları yapılması ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde doktora çalışmalarının tamamlanabilir. Biyomalzeme ve hedefli tedaviler gibi biyoteknolojik konularda da firmalardan talep geldiği için Yaşam Bilimleri başlığı da programın Biyomedikal Mühendislik olan temel ihtisas alanına eklenmiştir.

 

Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı

 

 

Boğaziçi Üniversitesi, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://lifesci.boun.edu.tryürütmekte/desteklemekte olduğu üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri kapsamında (İNOVİTA platformu ve İSEK kümelenmesi), başlatılan “Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı”, başta Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü (http://bme.boun.edu.tr) bünyesinde olmak üzere, üniversitenin doktora eğitimi veren ilgili tüm birimlerinde yürütülebilecektir. Bu proje; Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi olarak çalışan ve aynı zamanda İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenme (İSEK, http://i-sek.org) proje yürütücülüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Cengizhan Öztürk tarafından koordine edilecektir. (Tel: 216 516 3482, cozturk(at)boun.edu.tr)

 

Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonunda; Bıçakçılar, Set Medikal, Telemed, Glakolens, Elektrosalus, RS Araştırma firmaların destekleri ile başlayacak bu doktora programı ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi ve ilgili sektörlerde doktoralı araştırmacı işe alımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Firmaların bünyesindeki (aşağıdaki tabloda belirtilen konulardaki) araştırma projelerine öğrencinin en kısa zamanda katkı sağlaması ve bu alanda kendini akademik olarak geliştirmesi amaçlanıyor. Aşağıdaki tabloda verildiği şekilde toplam 6 firma ve 16 doktora öğrencisi ile bu programa başlanması planlanmaktadır.

Doktora kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik (lisans sonrası direk başlanabilen) doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 ay olacak. Özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 ay olacak. Doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanacak. “Üniversite-Sanayi İş Birliği” modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, “Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İş Birliği” modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

(Detaylar/SSS: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi)

 

Destekleyen Kuruluş Adı: Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar San ve Tic. A.Ş.

http://www.bicakcilar.com

İhtisas Alanı 1:

Biyomedikal Mühendislik

 

(Kontenjan: Beş Doktora)

Aşağıdaki konular aday proje/tez konusu belirlenmiştir:

 • Ultrason cihazılarının daha hafif ve taşınabilir bir yapıda tasarımlanmasını sağlayacak elektronik donanım ve gömülü yazılımın geliştirilmesi. Mevcut cihazlara oranla çok daha küçük ve mobil telefonlar ile uyumlu bir tasarımın kateter tabanlı olarak geliştirilmesi.
 • Cerrahi amaçlı ameliyat masalarının hareketlerini yönetmek için hassas kontrol edilebilen, sensör ve mikro işlemci tabanlı donanımların geliştirilmesi.
 • Bariatrik tip ameliyat masalarının geliştirilmesine yönelik olarak, yüksek hasta ağırlığı taşıma kapasitesine sahip, mikro-hidrolik yada elektromekanik taşıma sistemlerinin geliştirilmesi. 
 • Spinal cerrahide kullanılan yeni nesil ameliyat ekipmanlarının tasarımı. Sensörlü, hastadan cihaza / cihazdan hastaya çift yönlü bilgi akışı sağlayan, tek kullanımlık akıllı kateter sistemlerinin geliştirilmesi

Bıçakçılar Ar-Ge merkezi ülkemizin en gelişmiş tıbbi cihaz üretim tesislerinden birinin bünyesinde bulunmaktadır. Tıbbi cihaz odaklı geniş bir spektrumdaki metal ve plastik işlemlerine kolay ulaşımın yanı sıra, prototipleme ve kalıp atölyesi, tam teşkilatlı bir elektronik lab, tasarım odaklı donanıma sahip ve sonlu eleman analizine dayalı modelleme yazılımlı bilgisayarlar firma Ar-Ge merkezi bünyesinde mevcuttur. Ar-Ge ve üretim süreçlerini bilen yetkin personeli bulunmaktadır.

Kateter odaklı çalışmaların ilk aşamalarının üniversite (yaşam bilimleri merkezi temiz oda) bünyesinde yapılması planlanmaktadır.

İhtisas Alanı 2:
BME ya da İlgili bir üniversite birimi

(Biyomalzeme Teknolojileri)

(Kontenjan: Bir Doktora)

Aşağıdaki ek konu aday proje/tez konusu belirlenmiştir:

 • Tek kullanımlık malzemelerde veya kateterlerde kullanım amacına yönelik olarak ürün kullanım fonksiyonlarını artırmak amaçlı farklı özellikte ve özgün kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi

Firmanın Ar-Ge merkezi üretim tesisi bünyesinde bulunmaktadır. Islak tezgahlar ve kimyasal proseslerle ilgili gerekli tüm cihaz ve altyapı firma Ar-Ge merkezinde mevcuttur.

Karakter geliştirme işlemleri, üniversite (yaşam bilimleri merkezi temiz oda) bünyesinde planlanlanmıştır.

 

Destekleyen Kuruluş Adı: Set Medikal San ve Tic. A.Ş.

http://www.setmedikal.com.tr

İhtisas Alanı 1:

Biyomedikal Mühendislik

 

(Kontenjan: İki Doktora)

Aşağıdaki konular aday proje/tez konusu belirlenmiştir:

 • Şeker ölçüm ve tanı cihazları ile ilgili biyosensörlerin ve cihaz bileşenlerinin geliştirilmesi (invasif ve non-invazif)
 • Şeker takibi için yeni nesil in vivo pompa elemanlarının ve kateterlerin geliştirilmesi

Firmanın Ar-Ge merkezi plastik enjeksiyon ve metal işlem yetkinliğine sahip olan geniş bir üretim tesisi yakın komşuluğunda bulunmaktadır. Prototipleme atölyesi bulunmaktadır, tasarım odaklı donanıma sahip ve sonlu eleman analizine dayalı modelleme yazılımlı güçlü bilgisayarlar firmanın Ar-Ge merkezinde mevcuttur.

Kateter odaklı çalışmalar ve elektronik tabanlı çalışmaların ilk aşamalarda üniversite bünyesinde (merkez temiz odasında ve Enstitü enstrumentasyon lablarında) yapılmaları planlanmaktadır. Daha sonra bu altyapının da firma bünyesinde kurulması planlanmıştır.

İhtisas Alanı 2:

BME ya da İlgili bir üniversite birimi (Biyomalzeme Teknolojileri)

 

(Kontenjan: Bir Doktora)

Aşağıdaki ek konu aday proje/tez konusu belirlenmiştir:

 • TPE (termoplastik elastomer) tabanlı mühendislik polimerlerinin sentez bilgi birikimini oluşturup geliştirilecek olan yeni tek kullanımlık ya da kateter tabanlı ürünlerde ve onların  kaplamalarında uygulanabilmesi.

Firmanın ArGe merkezi plastik enjeksiyon ve metal işlem yetkinliğine sahip olan geniş bir üretim tesisi yakın komşuluğunda bulunmaktadır. Üretim süreçlerini bilen yetkin personeli bulunmaktadır.

Materyal karakterizasyon işlemlerinin üniversitede (merkez test ve analiz biriminde) yapılması planlanmıştır.

 

Destekleyen Kuruluş Adı: Glakolens Biyomedikal Biyoteknoloji San. Tic. A.Ş.

https://glakolens.com

İhtisas Alanı:

Biyomedikal
Mühendislik ya da Elektrik Elektronik

 

(Kontenjan: İki Doktora)

Aşağıdaki konular aday proje/tez konusu belirlenmiştir:

 • Göz tansiyonu ölçen tıbbi cihaza biyo-uyumluluk özellikleri katılarak geliştirilmesi
 • Göz tansiyonu ölçen tıbbi cihazın okuma elektroniğinin geliştirilmesi

Firmanın ArGe merkezi bünyesinde medikal cihaz tasarımı, mikrodalga algılayıcı tasarımı, anten tasarımı, RF devre tasarımı, sinyal işleme gibi konularda çalışma yapabilecek altyapı mevcuttur.

Daha kapsamlı elektronik tabanlı veya gelişmiş prototipleme çalışmaları için üniversite ile (merkez temiz odası ve Elektronik bölümü labları) ile yakın işbirliği içindedir. Biyouyumluluk çalışmaları için Merkez Viviarıum altyapısı destek verecektir.

 

Destekleyen Kuruluş Adı: Telemed Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

http://www.telemed.solutions

İhtisas Alanı:

Biyomedikal Mühendislik ya da İlgili bir üniversite birimi

 

(Kontenjan: İki Doktora)

Aşağıdaki konular aday proje/tez konusu belirlenmiştir:

 • İleri MR Görüntüleme uygulamaları için entegre donanım ve yazılım geliştirilmesi (Nöro, Prostat ve Meme Görüntüleme)
 • Teleradyoloji Uygulaması için Görüntü Tanıma ve Sınıflandırma Algoritmaları Geliştirilmesi

Firmanın Boğaziçi Teknopark’taki Ar-Ge ofisi, elektronik donanım ve yazılım geliştirme altyapısı ve yetkinliğine sahiptir.

MRG uygulaması için geliştirdiği donanım ve yazılımları, firma anlaşmalı olduğu görüntüleme merkezlerinde test ettirmektedir.

 

Destekleyen Kuruluş Adı: Elektrosalus Biyomedikal San. ve Tic. A.Ş.

http://electrosalus.com

İhtisas Alanı:

Biyomedikal Mühendislik ya da Elektrik Elektronik

(Kontenjan: Bir Doktora)

Özel sektör kuruluşunun/kuruluşlarının faaliyet alanlarının doktora programları ve ihtisas alanı/alanları ile uyumu:

Aşağıdaki konularda proje/tez konusu ihtiyacı firma tarafından belirtilmiştir.

 • Mobil İletişimli Akıllı Stetoskop Sistemi tabanlı tıbbi cihazların THS ölçeğinde ürüne ve klinik denemeye doğru geliştirilmesi

Proje kapsamında bursiyerlere sunulacak Ar-Ge veya tasarım merkezi altyapı imkanları:

Firmanın Boğaziçi Teknopark’taki Ar-Ge ofisi, oldukça kapsamlı elektronik donanım ve yazılım geliştirme altyapısı ve yetkinliğine sahiptir.

Firmanın daha kapsamlı elektronik tabanlı çalışmalar veya bulut tabanlı sinyal işleme analizleri için üniversite imkanlarına ulaşabilme ve işbirliği imkanı bulunmaktadır.

 

Destekleyen Kuruluş Adı: RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç San. Tic. A.Ş

https://rsresearch.net/

İhtisas Alanı:

Kimya ya da ilgili başka bir birim

(biyoteknoloji, hedefi tedavi teknolojilleri)

 

(Kontenjan: İki Doktora)

Aşağıdaki konularda proje/tez konusu ihtiyacı firma tarafından belirtilmiştir.

 • Hedefli tedavi teknolojileri alanında yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve bunları vücut içinde istenen bölgeye odaklayan ya da bu bölgelerde etkinleştiren biyomedikal sistemler
 • Biyoteknolojik ilaçlar alanında yeni ilaç molekülleri geliştirilmesi ve vücut içindeki hareketlerinin in vivo modellerde izlenmesi

Program kapsamına alınmak üzere, yukarıdaki farklı konularda uzmanlaşacak doktora öğrencileri firmanın Ar-Ge birimleri ile yakın bir işbirliği içinde akademik çalışmalarını yürütecektir. Bu çerçevede proje yöneticisi ve araştırmacı konumundaki uzmanlar organik kimya, analitik kimya, biyomalzemelerin organik sentezi, medisinal kimya, ilaç salım sistemleri, biyobenzer karakterizasyonu, in vitro çalışmalar, in vivo deney tasarımı ve proje yönetimi mentörlük görevi üstlenecektir.

Cihaz, görüntüleme ve karakterizasyon çalışmalarının üniversite bünyesinde (merkez test/analiz lablarında ve Enstitü enstrümentasyon lablarında) yapılması planlanmaktadır.