Projects

Project Title: MRG Altında Görüntülenebilen Yeni Nesil Prostat Biyopsi Ignesi ve Yardımcı Robotik Sistem Tasarımı,

Funded by TÜBITAK (2015 - ongoing)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: Perifer Damar Tıkanıklıklarına Baglı Rahatsızlıkların Tedavisi için Hiper Perfüzyon Katateri Gelistirilmesi,

 Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (2016 – 2017)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: Prostat Kanseri ve Sinir Hücreleri Arasındaki İlişkiyi İncelemek İçin Mikro-çip Tasarımı ( μPCa SISTEM )

Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (2017 – ongoing)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: Kisiye Özel Endovasküler Stent

Funded by TÜBITAK (2014 – 2017)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: Erken Kanser Teshisinde in vivoHücre Görüntülenmesi Yapabilen Kateter Tasarımı ve Üretimi ,

Funded by TÜBITAK (2013 – 2016)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: Pediyatrik hastalarda MR altında perkütan konjenital kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak üzere 5 Fr aktif klavuz katater tasarımı

Funded by TÜBITAK (2013 – 2016)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: Safe Ultrasound Tranmission Lines for MRI Catheters

(2014-ongoing)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk

 

Project Title: EEG fNIRS ölçümleri için Optimal Prob Gelistirilmesi

Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (2013 – 2015)

Principal Investigator: Özgür Kocatürk