Publications

Research / Research Laboratories / Cellular Imaging & Electrophysiology

 

 1. Akkentli F, Tan Y, Saybasili H. Common Pesticice Rotenone Interference with Neuronal Tranmission in Hippocampus. Am J Biomed Eng, 2012,2(6): 212-217.
 2. Saybasili H, Akkentli F. Rotenone is a Pesticide Controlling the Habitat Quality of Aquatic Ecosystems and has a Negative Impact on Neuron Activitry. Review of Hydrobiology, 2011, 4: 1-16.
 3. Saybaşılı, H., Yüksel M., Haklar G., Yalçın A. S. (2002) "Depolarization Induced Superoxide Radical Formation in Rat Hippocampal Slices", Neurochemical Research, , 27 (6): 473-476.
 4. Saybaşılı, H., Yüksel M., Haklar G., Yalçın A. S. (2001) "Effect of Mitochondrial Electron Transport Chain Inhibitors on Superoxide Radical Generation in Rat Hippocampal and Striatal Slices", Antioxidants and Redox Signalling, 3: 1099-1104.
 5. Saybaşılı, H., Yüksel M., Haklar G., Yalçın A. S. (2000) "Superoxide Radical Generation in Rat Striatal Slices: Effects of Depolarization and Calcium ion Deficiency Conditions", Marmara Medical Journal, 13: 11-14.
 6. Saybaşılı, H., Yüksel,M., Haklar, G., Yalçın, S.A. (1999) "Sıçan Beyni Canlı Hipokampal ve Striatal Kesitlerinde Elektron Transport Zinciri ınhibitörlerinin Süperoksit Radikali Oluşumu Üzerindeki Etkileri", Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Özel Sayı- Serbest Radikaller ve Antioksidanlar), 20 (1): 155-162. 
 7. Yalçın A.S., Haklar G., Küçükkaya B., Yüksel M., Saybaşılı H. (1998) "The Role of Free Radicals in NMDA and Glutamate Excitotoxicity", Free Radicals, Oxidative Stress and Antioxidants, T. Özben (Ed.), Plenum Press, New York: 189-193.
 8. Saybaşılı, H., Yüksel M., Haklar G., Yalçın A. S. (1998) "Sıçan Hipokampal Kesitlerinde Spontan Epileptiform Aktivite ve Depolarizasyon şartlarında Süperoksit Radikali Oluşumunun Seçici Kanal Blokerleriyle Engellenmesi", Klinik Gelişim, 11: 426-428.
 9. Saybaşılı, H. (1998) "The Protective Role of Mild Acidic pH-shifts on Synaptic NMDA Current in Hippocampal Slices", Brain Research, 786: 128-132. 
 10. Saybaşılı, H. (1997) "Beyinde Eksitasyon Oluşturan Asidik Amino Asitler, Hedef Reseptör Tipleri ve Kontrol Bölgeleri", Boðaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliði Bülteni, 16: 1-7.
 11. Saybaşılı, H. (1997) "Modulation of Hippocampal CA1 Pyramidal Synaptic NMDA Current with Histamine and Hydrogen Ion", NATO ASI Serisi "Neurotransmitter Release and Uptake", ş. Pöðün (Ed.), Subseries H 100, "Cell Biology", Spriger-Verlag Berlin Heidelberg: 119-132.
 12. Saybaşılı, H. (1996) "Canlı Hipokampal Kesitlerin CA1 Piramidal Bölgesinden Kayıt Edilen Çok Tepeli Alan Potansiyeli Aktivitesinin Histamin ve Spermin ile Modulasyonu", Epilepsi Dergisi, 3: 127-133.
 13. Saybaşılı, H., Stevens, D.R., Haas, H.L. (1995) "pH-Dependent Modulation of N-Methyl-D-Aspartate Receptor Mediated Synaptic Currents by Histamine in Rat Hippocampus in Vitro", Neuroscience Letters, 199: 225-227.